Sunday, November 16, 2008

My 100th day as a blogger (Hari ke 100 saya sebagai jurublog)

Today marks my hundredth day as a blogger. It is just a small feat. I was a late comer. So many other people have been blogging for a long time.

I use English to write my blog because I wanted to improve my English writing skill. It has nothing to do with me discarding Bahasa Malaysia as the main medium of communication.

However, to mark my 100th day as a blogger, I would now start to write some of my postings in Bahasa Malaysia. Happy reading …

Hari ini merupakan hari ke seratus saya sebagai seorang jurublog. Ia merupakan satu peristiwa kecil. Saya agak lewat. Terdapat ramai orang yang telah menulis blog dalam tempoh yang lebih lama.

Saya menggunakan Bahasa Inggeris untuk menulis blog saya kerana saya ingin memperbaiki penulisan saya di dalam Bahasa Inggeris. Ianya tidak kena mengena dengan anggapan bahawa saya mengenepikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantaraan utama.

Walau bagaimanapun, sempena menyambut hari ke 100 sebagai jurublog, saya akan mula menulis sebahagian daripada penulisan saya di dalam Bahasa Malaysia. Selamat membaca ...

1 comment:

Faizal Zakaria's Blog said...

Tahniah sebab dah lepas 100 hari :-)


Forum Generasi Muda
http://Forum1Malaysia.blogspot.com
Blog Pilihan Generasi Muda
http://pro-faizal.blogspot.com
Aura Baru Pemuda UMNO
http://TeamPemudaUMNO.blogspot.com