Friday, March 13, 2009

Salahguna imuniti Parlimen: Gobind patut disingkir

Setelah si keling celaka Karpal Singh menyalah guna imunitinya sebagai ahli parlimen dengan menuduh Pemuda UMNO bertanggungjawab menghantar peluru hidup, semalam, anaknya pula, si keling laknat Gobind Singh Deo pula buat hal dengan membuat tuduhan di dalam dewan Parlimen bahawa Najib adalah pembunuh.

Kita tidak boleh membiarkan ahli-ahli pembangkang terus menerus menyalah gunakan kuasa imuniti mereka untuk membuat tuduhan melulu terhadap individu-individu tertentu, semata-mata untuk mendapatkan publisiti murahan, kerana semuanya yang mereka perkatakan akan dilapurkan di dalam media alternatif yang seringkali memperbesarkan dan menokok tambah, dikuti pula dengan komentar-komentar yang dibuat oleh pembaca yang kebanyakannya anti kerajaan.

Sebagai contoh, Jeff Oii baru-baru ini telah menyalah gunakan kedudukan beliau sebagai ahli parlimen dengan menuduh dan menyatakan nama dua individu tertentu yang ditangkap basah.

Telah tiba masanya ahli-ahli parlimen kerajaan menggunakan kuasa mengundi mereka yang ada untuk mengenakan tindakan yang bersesuaian terhadap mereka-mereka yang menyalah gunakan imuniti mereka dengan membuat tuduhan memlulu yang bertujuan untuk memalukan orang.

Segarakan tindakan tata tertib terhadap Gobind. Sekiranya Karpal buat hal lagi, kenakan tindakan yang sama kepada beliau. Ini tidak ada kena mengena dengan kecacatan Karpal. Tetapi perangai Karpal sendiri mencacatkan kedudukan beliau sebagai ahli parlimen.

Belum lagi mendapat kuasa memerintah Malaysia, wakil rakyat pembangkang sibuk membuat tuduhan-tuduhan dan kenyataan-kenyataan melulu samada di Parlimen atau pun di dewan-dewan undangan negeri. Di Johor misalnya, wakil DAP yang langsung tidak mahu memakai songkok semasa istiadat perasmian DUN Johor semata-mata ianya lambang Melayu, terus dengan sikap anti-Melayunya dengan menyamakan DEB sebagai apartheid. Di Pulau Pinang, Lim Guan Eng terus dengan taktik mengenepikan mana-mana media yang tidak memuji kepimpinan beliau. Media yang memuji DAP akan mendapat scoop yang sepatutnya. Pada Pakatan Rakyat, selective media freedom telah pun dijalankan di negeri-negeri di mana mereka memerintah. Ini

Baca sahaja Hansard Parlimen yang menunjukkan perangai buruk Gobind yang terserlah kebiadapan dan kesombongannya. Sudahlah menuduh sembarangan, asyik sahaja bercakap di dalam bahasa Inggeris di dalam dewan Parlimen yang mulia. Orang macam ini juga yang bercakap bahasa Inggeris, tetapi menentang PPMSI (Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris). Hipokrit!


Hansard 12 Mac 2009:
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya bangun untuk menjawab erkenaan dengan P.06 Butiran 09000 - Bangunan-bangunan Mahkamah di mana sebanyak RM95 juta iperlukan lebih kurang untuk bangunan mahkamah di Kuantan. Tuan Pengerusi ingin saya menyatakan di sini bahawa saya berpendapat tidak perlu kita membiayai wang sebanyak ini kepada mahkamah. Apakah yang ingin dicapai dengan enggunakan wang sebanyak ini untuk bangunan mahkamah di mana sistem di sekeliling keadilan itu tidak langsung dibangunkan. Kita ada bangunan-bangunan yang cantik, tetapi polis dalam negara ini tidak cukup anggota, tidak cukup siasatan dibawa dalam kes-kes misalnya kes Kugan. Sampai hari ini walaupun laporan bedah siasat diberikan dua minggu lalu, sampai hari ini tidak ada sebarang tindakan diambil. Akan tetapi wang kita berikan untuk binakan bangunan mahkamah. Bukan sahaja itu, kes pembunuhan rakyat Mongolia, Altantuya di mana Ahli Parlimen Pekan yang keluar sekarang...
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis, [Rompin]: Point of order Tuan Pengerusi, point of order.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Come back...! [Disampuk]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Tidak boleh Yang Berhormat macam itu. Yang Berhormat Puchong. Dua perkara, sila duduk dulu Yang Berhormat Puchong. Dua perkara yang membantah Yang Berhormat daripada meneruskan ucapan terhadap kes yang disebut, pertama kes ini dalam mahkamah. Kedua Yang Berhormat, Yang Berhormat ditegah oleh peraturan mesyuarat untuk menunjukkan mana-mana Ahli Yang Berhormat dalam Dewan ini. Saya minta Yang Berhormat, saya minta Yang Berhormat beri amaran kepada diri...
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tuan Pengerusi menipu... [Pembesar suara dimatikan]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Dengarlah Yang Berhormat! Dengar, dengar Yang Berhormat. Okey saya minta Yang Berhormat tidak menyentuh perkara ini seperti yang saya katakan tadi.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Kenapa tidak boleh?... [Pembesar suara dimatikan]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya ada jelaskan sebab itu, Yang Berhormat tidak dengar. Saya katakan perkara ini dalam mahkamah. Kedua, Yang Berhormat, perkara ini menyentuh tentang peribadi seseorang di dalam Dewan. Tidak boleh Yang Berhormat.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tuan Pengerusi kena dengar saya dulu. Dengar saya dulu.
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Cukuplah Yang Berhormat. Ini bukan kali pertama Yang Berhormat menyentuh perkara ini. Saya tidak benarkan Yang Berhormat.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Bukan, bukan isu yang dibangkitkan kali ini.
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis, [Rompin]: [Bangun].
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya tidak benarkan Yang Berhormat.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Dengar dulu.
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis, [Rompin]: Tidak boleh dengar.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tuan Pengerusi, kalau boleh isu yang dibangkitkan.
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya tidak benarkan Yang Berhormat. Dua perkara itu bercanggah dengan isu yang Yang Berhormat kemukakan. Perkara yang lain Yang Berhormat.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Saya hendak teruskan. Saya hendak teruskan. Sila dengar saya Tuan Pengerusi, terima kasih. Saya hendak bangkitkan berkenaan dengan negara kita membelanjakan banyak wang. We spend lots of money, dengan izin. Beautiful building there but the system...
Dato’ Haji Ismail bin Mohamed Said [Kuala Krau]: Mahkamah teruk pun... [Pembesar suara dimatikan]
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: ...Sistem. Saksi-saksi dalam kes-kes tertentu walaupun polis tahu mereka saksi penting tetapi tidak disiasat. Banyak kes masih belum dibawa ke mahkamah tetapi bangunan mahkamah ada. Macam kes Altantuya....
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis [Rompin]: Yang Berhormat ini apa ini, Tuan Pengerusi, apa kena mengena dengan bangunan ini?... [Dewan riuh]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Sabarlah Yang Berhormat. Ya memang betul Yang Berhormat, tidak berkenaan.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tiada kaitan, tiada kaitan. Buang masa sahajalah.
Seorang Ahli: Bagaimana sensitif sangat.
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis, [Rompin]: Hak dia…
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Buang masa sahajalah.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Dengar dulu. Pegawai penyiasat dalam kes itu sendiri menyatakan bahawa Ahli Parlimen Pekan...
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis [Rompin]: Perkara satu, Ahli Parlimen...
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, Yang Berhormat...
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Kenapa kita kena bawa wang sebanyak ini... [Pembesar suara dimatikan] [Dewan riuh]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat. Yang Berhormat Puchong. Yang Berhormat terlalu degil, saya perintah Yang Berhormat keluar hingga petang.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Hantar dia keluar. Hantar dia keluarlah. Tiada kaitan, mengganggu… [Dewan riuh]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Jemputlah…., Bentara!
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: You stand up and answer! You are there, isn’t?
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Bentara!
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis [Rompin]: Tuan Pengerusi.
Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Tuan Pengerusi, keterlaluan.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Involved in a murder case. Deputy Prime Minister!
Dato' Dr. Haji Jamaludin bin Dato' Mohd Jarjis, [Rompin]: Apa ini?
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Stand up and answer me! I want an answer now.
Dato’ Haji Lilah Yasin [Jempol]: Arahan Tuan Pengerusi keluar. Tuan Pengerusi sudah arahkan, keluarlah... [Dewan riuh]
Beberapa Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tanya soalan biasa tidak boleh? Tidak mahu pergi, guna kekerasan…
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Bentara, sila jalankan tugas.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Saya tidak akan keluar. No need, no need to fight, huh?.... [Dewan riuh]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya perintah Yang Berhormat keluar, Yang Berhormat.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: No, no. no...
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya perintah Yang Berhormat keluar Yang Berhormat.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Ya?
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Saya perintah Yang Berhormat keluar.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Bila?
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Sekarang, sehingga habis mesyuarat petang ini.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Bila?
Beberapa Ahli: One day, and for today... [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara] [Dewan riuh]
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Tuan Pengerusi, you should be ashamed of yourself. Hey!... [Sambil berdiri] [Dewan riuh]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Ahli -ahli Yang Berhormat lain saya minta duduk Yang Berhormat… [Dewan riuh]
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Ahli-ahli Yang Berhormat, tolong duduk Yang Berhormat.
Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Hei cukuplah.
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Membunuh!
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Perangai itu.
Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Bagi peluang untuk...
Tuan Gobind Singh Deo [Puchong]: Pembunuh!
Puan Teo Nie Ching [Serdang]: Jawablah. Deputy Prime Minister jawab soalan ini.
Tuan Chong Chieng Jen [Bandar Kuching]: Apa itu semua berdiri? Tidak ada peraturan mesyuarat.
Tuan Pengerusi [Datuk Ronald Kiandee]: Sila duduk Yang Berhormat. Sila duduk Yang Berhormat. Yang Berhormat Puchong… [YB Puchong bangun berjalan keluar dewan] [Tepuk]

1 comment:

ilmu said...

ahli politik bergaduh perkara yang remeh, rakyat rugi~